Cesta za hledáním dávných časů v muzeu

Cítili jste se někdy jako objevitelé ztracených artefaktů nebo vás přitahovala myšlenka stát se archeologem? Nejste sami. Putování za lidskou minulostí vzrušovala člověka patrně odnepaměti. Dokazuje to i nová výstava Hledači ztraceného času ve zlínském Muzeu jihovýchodní Moravy. Představuje především unikátní nálezy, které se podařilo uskutečnit v uplynulých letech amatérským archeologům ve Zlínském kraji.

Na co se můžete těšit? Ačkoliv vystavený soubor získalo muzeum jen za uplynulé desetiletí, dosahují mnohé exponáty až středoevropského významu. „Velkou část tvoří exponáty získané díky spolupráci s nadšenci se zájmem o archeologii, kteří hledají pomocí detektoru kovů. Najdeme mezi nimi předměty, jako je například bronzový avarský opasek, železná avarská přilba s částí lamelového brnění či měděná plaketa s vyobrazením mužských postav, což je jeden z mála výrobků etruských dílen na našem území,“ poodhaluje kurátorka Jana Langová z Muzea jihovýchodní Moravy.

Na návštěvníky čekají i další skvosty. Příběhy našich dávných předků ukrývá také pozoruhodný zdobený bronzový meč nebo hromadné nálezy bronzových předmětů z období kultury popelnicových polí. Železné výrobky z doby laténské nás pro změnu zavedou do kultury, jejímiž nositeli byli Keltové a která se na našem území rozvíjela asi od poloviny 5. století před naším letopočtem do přelomu letopočtu, než podlehla římské expanzi. Jedním z vrcholů výstavy jsou železné třmeny s širokými prolamovanými bočnicemi objevené na kopci Klášťově ve Vizovických vrších.

Říká se, že poznáváním minulosti poznáváme část sebe samých. Aby si každý našel to své, nechybí vedle komentovaných prohlídek s kurátorkou výstavy série panelů a velkoplošných tisků s podrobnými informace o exponátech. Výstava je přístupná veřejnosti do 8. dubna v přízemí 14. budovy baťovského areálu.