Městská policie hledá nové strážníky

Na začátek roku 2016 plánuje zlínská městská policie nábor nových strážníků. „Vedle doplnění uvolněných míst plánujeme také posílení okrsků na Jižních Svazích, v Malenovicích, Kostelci a Štípě,“ upřesnil ředitel městské policie Milan Kladníček.

Foto: Městská policie Zlín

Foto: Městská policie Zlín

 

Strážníkem Městské policie Zlín se může stát český občan, který splňuje základní podmínky obsažené v zákonu o obecní policii. Musí vyhovět také vnitřní předpisům zlínské městské policie. Mezi ně patří věk alespoň 21 let, trestní bezúhonnost, spolehlivost, dosažení alespoň středního vzdělání s maturitou, zdravotní a tělesná způsobilost a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Zájemce o práci nejprve vyplní dotazník a doloží k němu rukou psaný životopis s fotografií. Měl by to stihnout doručit do konce roku 2015.

Při výběrovém řízení uchazeč absolvuje přijímací pohovor, testy fyzické zdatnosti, psychodiagnostické vyšetření a zdravotní prohlídku. Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovního vztahu se z uchazeče stane čekatel, který po dobu prvních měsíců prodělává vzdělávací a výcvikové programy. Pak jej čekají zkoušky a teprve poté se stává opravdovým strážníkem.

Dostat se k městské policii není vůbec snadné. „Z dlouhodobých zkušeností víme, že se úspěšnost mezi uchazeči pohybuje kolem deseti procent. V posledních letech má například stále více uchazečů problém obstát při testech fyzické zdatnosti,“ dodává Milan Kladníček.