Nadace Tomáše Bati si letos připomíná 125 let od založení proslulé obuvnické firmy

Nadace Tomáše Bati si letos připomíná 125 let od založení obuvnické firmy, která později proslavila Zlín po celém světě. Jednou z akcí, kterou tomuto tématu ve vile slavného podnikatele věnují, je Týden Baťa. Koná se od 17. do 21. června.

„Připravili jsme několik samostatných aktivit, které mají připomenout toto výročí a oživit myšlenky Tomáše Bati, které vedly k fenomenálnímu úspěchu firmy. Myslíme si, že i dnes je většina z nich stále platná,“ říká ředitel Nadace Pavel Velev.

Gabriela Končitíková a Pavel Velev z Nadace Tomáše Bati

Gabriela Končitíková a Pavel Velev z Nadace Tomáše Bati

Jak si v Nadaci připomínáte 125. výročí?

První věc, která k výročí vznikla, je informační expozice v modulu, který je nyní umístěný v zahradě Baťovy vily a předtím byl na filmovém festivalu. Prostřednictvím promítaných snímků je tam možné dozvědět se spoustu zajímavých informací o firmě a její historii. O tom, co za těch 125 let dosáhla. Také chceme připomenout osobnost Tomáše Bati. Nyní chystáme program nazvaný Týden Baťa. Lidé mohou navštívit Baťovu vilu, kde budou probíhat komentované prohlídky a přednášky zaměřené na baťovské období. Přednáší nejen lidé z Nadace, ale o baťovském urbanismu kunsthistorička Lucie Šmardová a o životě Marie Baťové historik David Valůšek. Na září připravujeme společně se zlínskou univerzitou konferenci Baťův odkaz Evropě.

Zároveň s Týdnem Baťa bude v areálu vily probíhat sochařské sympozium Dřevo / Wood 2019…

To je další z větších aktivit Nadace Tomáše Bati, i když přímo nesouvisí se 125 výročím firmy. Každopádně je to další příležitost zajít se k nám podívat. Sympozium probíhá do 26. června, kdy bude v 18 hodin vernisáž vytvořených děl. Tentokrát se zúčastní osm autorů, studentů několika evropských uměleckých škol. Letošní ročník jsme věnovali památce sochaře Michala Uhra, který stál u zrodu sympozia, byl jeho mnohaletým uměleckým garantem a loni v listopadu zemřel.

Chystáte také netradiční knížku cukrářských receptů Marie Baťové…

Po smrti paní Sonji Baťové se z jejího kanadského archivu dostaly na povrch některé věci, o nichž se moc nevědělo. Mimo jiné také osobní poznámkové bloky Marie Baťové, ve kterých byly kuchařské recepty. A nejsou to jen běžná jídla, ale mnoho receptů cukrářských. Proto jsme se rozhodli, že z nich vydáme cukrářku. Nebudou v ní ovšem pouze recepty. Chceme, aby ta knížka měla svou baťovskou atmosféru. Všechny ty dobroty jsme upekli a nafotili u nás v Baťově vile, veškeré fotografie výrobků a procesů tedy vznikly tam, kde je kdysi Marie Baťová sama pekla. K dokreslení atmosféry budou v knížce také příběhy o ní a povídání o rodinném životě s Tomášem Baťou, což je poměrně málo známé téma. Takže kniha splní dva účely – jednak poslouží svými recepty a zároveň to bude zajímavý historický dokument o životě této rodiny.

Na konci května byl otevřen opravený Památník Tomáše Bati…

Jsme rádi, že se v roce 125. výročí podařilo dokončit rekonstrukci Památníku s replikou letadla. To je další mezník, který baťovskou éru připomíná. Před 21 lety byla naše Nadace první, kdo vznesl na tehdejší vedení města podnět, aby se Dům umění přejmenoval zpět na Památník Tomáše Bati. To se samozřejmě nepodařilo hned, trvalo to spoustu let. Díky tomu, že se odstěhovala filharmonie a galerie do svých nových sídel, začala být myšlenka navrácení budovy do původního stavu velmi reálná. V roce 2006 jsme uspořádali s městem konferenci, která měla určit směr budoucí rekonstrukce. Odborníci už tehdy v podstatě jednohlasně doporučili, aby se památník vrátil do původního stavu. Bylo to rozhodnutí učiněné s maximální zodpovědností a dnes vidíme, že to bylo rozhodnutí správné.

Čím žije vila Tomáše Bati kromě již zmíněných akcí?

Využíváme možností, které nám vila nabízí. Už pan Tomáš Baťa junior, který založil Nadaci, měl představu, že tento dům musí dál žít a nemůže být jen statickým muzeem. Uchopili jsme tuto jeho myšlenku, snažíme se vilu oživovat různými aktivitami a zároveň ji pronajímáme dalším subjektům, což pomáhá financování Nadace. Odehrávají se tady důležitá obchodní jednání, školení a další vzdělávací aktivity, malé konference, ale také firemní oslavy a svatební obřady. Školy si u nás zvykly dělat slavnostní vyřazování svých absolventů. Je to přeci jen historický prostor s noblesní atmosférou, který dodává těmto akcím slavnostní ráz. Takových míst ve Zlíně mnoho není. Velké plus je zahrada, kde se také dělají různé oslavy, dětské dny nebo přehlídky hudebních škol.

Jaké aktivity organizuje sama Nadace?

Nadace je tady proto, aby pomáhala v rozvoji mladých lidí z celé republiky prostřednictvím různých projektů, které mají smysl a přispívají společnosti. Zaměřujeme se na vědecké projekty a jsme spoluorganizátory mezinárodní soutěže FameLab, což je dnes jedna z nejvýznamnějších soutěží ve světě zaměřených na popularizaci vědy. Vědci pracují uzavření ve svých laboratořích a veřejnost o jejich práci moc neví, možná snad jen firmy, které využívají jejich výsledků. Cílem soutěže FameLab je tento pohled změnit a atraktivní, zábavnou, skoro divadelní formou přiblížit jednotlivé zajímavé vědecké projekty. Každý ze soutěžících má pouze tři minuty na to, aby svým šarmem a odborností prokázal, že je jeho práce zajímavá. Musí představit projekt, na kterém pracuje, a musí jím zaujmout porotu. Hlásí se nám mladí vědci do 35 let z vysokých škol a odborných pracovišť. Ve Zlíně se koná regionální kolo pro celou Moravu a do národního finále v Praze postupuje celkem deset lidí. Pouze jeden z nich, vítěz, postupuje do anglického Cheltenhamu, kde reprezentuje naši republiku. V Baťově vile se moravské kolo soutěže koná každý rok v březnu.

Pořádáte i pravidelné přednášky pro veřejnost. Na zlínské poměry je raritou egyptologický cyklus…

Už asi osm let se věnujeme tématu egyptologie a lidé tyto přednášky stále vyhledávají. Sem tam uspořádáme i populárně-vědeckou přednášku na nějaké jiné zajímavé téma. Hlavně v podzimních a zimních měsících, kdy se toho tolik neděje venku.

Pak je tu také oslava 1. máje…

To je vlajkový program Nadace Tomáše Bati. V roce 1998, kdy jsme otevřeli Nadaci a zároveň i vilu, byla symbolicky uspořádána i oslava 1. máje. Od té doby tato tradice pokračuje a pro Zlíňany to představuje navázání na baťovský odkaz, který vznikl v roce 1924 právě v zahradě vily Tomáše Bati.

Baťovu filozofii předáváte dál také prostřednictvím Akademie Baťa…

V Akademii Baťa se velmi praktickým způsobem snažíme předávat principy systému managementu firmy Baťa z třicátých let. Už máme za sebou dvě úspěšná kola. Je to aktuálně naše nejvýznamnější vzdělávací aktivita. První cyklus byl ve Zlíně, kde proběhlo deset přednášek v měsíčním intervalu, a totéž jsme pak uspořádali v Praze. Všude se to setkalo s docela velkým ohlasem, takže nyní jsme tuto akademii opět otevřeli. Je to zajímavá věc nejen pro podnikatele, ale pro všechny, kdo se chtějí poučit, jak to tehdy Baťa dělal. A není to jen historie, snažíme se baťovské principy uzpůsobit do současných podmínek.

Jsou baťovské myšlenky realizovatelné i dnes?

Nejde jen o myšlenky, ale o principy. Ty platí pořád stejně – v obchodě, reklamě i výrobě. Jde o to, dívat se na věci baťovsky. Dnes se vytrácí důležité pojmy, jako je například služba. Toto slovo nyní v podnikání neznamená skoro nic, ale u Bati to byl zásadní moment v rozvoji firmy. Služba zákazníkům, spolupracovníkům, rodině… Baťovské principy se prolínají do každodenního života, není to zdaleka jen byznys. Dnes se takový přístup vytrácí, ale na druhou stranu si to mnozí lidé uvědomují a snaží se Baťou inspirovat. Právě pro ně je tu naše Akademie.

Vzpomínáte si, jak jste s Nadací začínali?

Když jsem tady začínal, dělali jsme úplně jiné věci. Nadaci jsme budovali od nuly. Naším prvním velkým tématem se stala Evropská unie. Byli jsme jedna z mála organizací – možná dokonce jediná v regionu – která se tomu systematicky věnovala. Koupili jsme starého Trabanta, přestříkali ho na modro, polepili žlutými hvězdičkami a jezdili se studenty po celém kraji dělat přednášky. Město od města i po vesnicích jsme vysvětlovali, co to Evropská unie vlastně je a co nám přinese. A lidi za námi tehdy chodili a zajímali se o to. Výsledkem bylo, že zlínský region měl nejvyšší účast v referendu o vstupu do Evropské unie. Myslím, že dnes by bylo užitečné si podobné turné zase zopakovat.

Pavel Stojar

– – –

Vydání knihy cukrářských receptů 99 sladkých teček Marie Baťové můžete podpořit na portálu www.hithit.com.

– – –

PROGRAM
Týden Baťa, 17. až 21. června

Pondělí 17. června

14.00-15.00 Otevření Baťovy knihovny. Možnost nahlížení a čtení při šálku kávy či čaje, přímo v prostorách vily a zahrady Tomáše Bati. Volný vstup.

15.00-16.00 Komentovaná prohlídka s ředitelem Nadace Tomáše Bati Pavlem Velevem. Vstupné 50 Kč.

17.00-18.00 Přednáška Gabriely Končitíkové na téma: Hlavní principy podnikatelské filozofie Tomáše Bati. Vstupné 70 Kč.

18.30-19.30 Večerní komentovaná prohlídka vily s Gabrielou Končitíkovou. Vstupné 50 Kč

Úterý 18. června

14.00-15.00 Otevření Baťovy knihovny. Volný vstup.

15.00-16.00 Komentovaná prohlídka s Pavlem Velevem. Vstupné 50 Kč.

17.00-18.00 Přednáška Gabriely Končitíkové: Vybuduj nejprve sebe aneb životní rovnováha podle filozofie Baťa. Vstupné 70 Kč.

Středa 19. června

14.00-15.00 Otevření Baťovy knihovny. Volný vstup.

15.00-16.00 Komentovaná prohlídka s Pavlem Velevem. Vstupné 50 Kč.

17.00-18.00 Přednáška Lucie Šmardové: Principy baťovského urbanismu. Vstupné 70 Kč.

Čtvrtek 20. června

14.00-15.00 Otevření Baťovy knihovny. Volný vstup.

15.00-16.00 Komentovaná prohlídka s Pavlem Velevem. Vstupné 50 Kč.

17.00-18.00 Představení knihy 99 sladkých teček Marie Baťové. Přednáška Davida Valůška, ředitele Státního okresu Zlín: Marie Tomášová Baťová. Volný vstup.

Pátek 21. června

14.00-15.00 Otevření Baťovy knihovny. Volný vstup.

17.00-18.00 Přednáška Gabriely Končitíková: Zásady motivační filozofie firmy Baťa do roku 1939. Volný vstup.

18.30-19.30 Večerní komentovaná prohlídka vily s Gabrielou Končitíkovou. Vstupné 50 Kč.

Rezervace: sekretariat@batova-vila.cz, 605 459 181